Tractament de les cavitacions dentals

Tractament
de
les
cavitacions
dentals

Tractament de les cavitacions dentals

Tractament de les cavitacions dentals i de les neuràlgies induïdes per osteonecrosis cavitacional:

Les cavitacions dentals són una alteració de la cicatrització de l’os dels maxil·lars, generalment després d’una extracció dental on no es produeix una curació correcta i no es forma os nou a la zona. Com a conseqüència, aquest espai queda ocupat per un teixit inflamatori i necròtic que genera una sèrie de toxines, detritus bacterians, citocines inflamatòries i una alteració del sistema immune, que pot estar afectant la salut global de la persona.

Per poder fer un diagnòstic correcte, cal fer una prova d’imatge anomenada “cone beam TAC” que genera una imatge en 3D de la zona afectada.

El tractament d’aquestes lesions és quirúrgic, és a dir, cal un bon raspat i neteja de la zona i es procedeix a la seva desinfecció mitjançant l’aplicació d’ozó mèdic.

A més, el procés anirà acompanyat d’un tractament mèdic coadjuvant consistent en sessions personalitzades de tractament de micronutrició per via endovenosa, que ajuda a millorar les condicions de la zona intervinguda, promovent una desinfecció adequada i afavorint la recuperació i la cicatrització del teixit sà.

Abans del tractament quirúrgic es fa una visita mèdica que pot ser tant presencial com en format “online” i té una durada de 30 minuts. Es valora l’estat de salut del pacient i si és necessari se sol·liciten les proves que ajudaran a complementar la visita, i a decidir i personalitzar el tractament mèdic que acompanyarà el quirúrgic. Normalment el tractament endovenós es fa el dia previ a la cirurgia, el dia de la cirurgia i el posterior a la cirurgia, tot i que és durant la visita mèdica quan es valorarà quin és en el seu cas el millor moment per a efectuar-lo.

El tractament quirúrgic es du a terme a la Clínica Arvila Magna i el tractament mèdic al Centre Mèdic ISIC, que col·laboren de forma integral per donar al pacient el millor tractament disponible.

Aquest tractament també el realitzem en col·laboració amb  https://neoclinic.cat