Ozonoteràpia

L’ozó és un gas natural, una varietat al·lotròpica de l’oxigen que es troba a l’atmosfera. En Medicina, s’utilitza una barreja d’Ozó i Oxigen anomenada Ozó Mèdic, que es produeix en el mateix moment del seu ús.

L’ozó té un poder oxigenant més gran que l’oxigen, és antiinfecciós, millora la cicatrització de ferides, estimula el sistema immune i retarda l’envelliment cel·lular (antiaging). L’Ozó Mèdic es pot administrar per via endovenosa, intramuscular, intraarticular, subcutània, intrarectal, intravaginal, etc. però mai per via inhalatòria.

Referències i evidències científiques

L’administració d’Ozó mèdic és un procediment molt segur i sense efectes tòxics, que s’utilitza des de fa més de 50 anys. Hi ha nombroses evidències científiques que avalen la seva eficàcia i seguretat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5674660/pdf/MGR-7-212.pdf

https://www.wfoot.org/wp-content/uploads/2016/01/WFOT-OZONE-2015-ESP.pdf

El tractament amb Ozó és de gran utilitat en malalties degeneratives, cardiovasculars, neoplàsiques o en lesions osteo-musculars-tendinoses i pot utilitzar-se de forma coadjuvant a altres tractaments mèdics.

Comunicat de la Càtedra d’ozonoteràpia i tractament del dolor. Universidad Católica San Antonio de Murcia

COMUNICADO DESDE LA CÁTEDRA DE OZONOTERAPIA Y DOLOR CRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTIONIO DE MURCIA. DEFINITIVO

Professionals relacionats: