Neuro-gastroenterologia

És la part de la medicina que estudia i tracta les malalties que es desenvolupen per alteració dels sistemes que constitueixen l’eix cervell-intestí. Aquest eix és força complex perquè el seu funcionament depèn de diferents sistemes biològics, els sistema neurològic, central, perifèric i entèric (el propi de l’intestí) i els sistemes immunològics i endocrí associats a l’aparell digestiu.

Des de la vessant de la medicina integrativa oferim una avaluació integrativa de tots els sistemes que participen en l’eix cervell-intestí amb el conseqüent tractament integratiu i multidisciplinar que cobreixi cada una de les àrees afectades en cada pacient. Això inclou : consulta nutricional i dietètica, nutricèutica, fitoteràpia, teràpia pre i probiòtica, teràpia immuno/neuro-moduladora o psicoafectiva segons precisi cada pacient.

Llistat de Trastorns que engloba la Neuro-gastroenterologia (per odre alfabètic):

Acalàsia Esofàgica
Al·lèrgies Alimentàries
Alteracions de la permeabilitat intestinal primàries i secundàries
Celiaquia i Sensibilitat al Gluten no Celíaca
Colitis microscòpica
Colopatia funcional associada a Crohn/Colitis Ulcerosa
Colopatia funcional associada a CCR
Colopatia funcional associada a Parkinson
Diarrea funcional crònica
Disbiosi Intestinal
Distensió Abdominal
Disfàgia
Dispèpsia
Dolor abdominal crònic
Dolor pèlvic
Enteropatia linfocítica
Esofagitis y/o gastroenteritis eosinofílica
Gastritis associada H. Pylori / alcohol/ fàrmacs
Incontinència fecal
Intestí o Còlon Irritable
Malabsorció de sals biliars
Reflux Gastro-Esofàgic
Restrenyiment crònic
Sobrecreixement bacterià i Disbiosi Intestinal
Urgència defecatòria

Professionals relacionats: