Intervenció psicològica breu en Covid19 

La situació que s’ha generat amb l’arribada de la Covid ha fet sorgir símptomes psicològics relacionats amb l’experiència d’aïllament i confinament que alguns han viscut sols i altres en contextos familiars complexes tant a nivell sanitari, com laboral o relacional. És per aquest motiu que hem decidit oferir un tractament puntual per tal d’alleugerir aquests símptomes psicològics.

Gràcies al nostre bagatge psiquiàtric, psicològic i neurocientífic, sabem que els events complexes i les experiències que s’hi associen, ens afecten i influencien a diferents nivells. Les investigacions científiques més actuals indiquen que salut física i mental no poden ser separades i és aquesta la nostra aproximació terapèutica.

La societat en la qual vivim, ens ha exigit sobreposar-nos a les situacions tot i que sabem, que això genera estructures de caràcter més dures, fràgils i malaltisses, a més d’una desconnexió emocional que impedeix el desenvolupament de la satisfacció personal.

Actualment sabem que per tal d’assolir salut, cal donar espai a allò que ens passa, transitar la vivència tal i com l’experimentem, potenciant al màxim el contacte intern per tal d’esdevenir resilents, amorosos i compassius.  

La situació actual és un catalitzador d’antigues experiències complexes, tant de la nostra història personal, com de la memòria històrica col·lectiva. Creiem que cal donar valor a l’elaboració psico-emocional i cognitiva per tal de desfer els nusos d’estrès i tensió que es van generant al cos de manera inconscient i que poden acabar traduint-se en malalties i psicosimptomatologies a mig i llarg termini.

És per aquest motiu que la nostra proposa gira al voltant de 5 sessions que permetin reconèixer i integrar a grosso modo l’impacte de la situació viscuda, fent un ¡un treball de desbloqueig corporal utilitzant la Bioenergètica com a eina alliberadora de tensions, tècniques d’intervenció en trauma per tal de detectar els punts d’ancoratge de l’estrès emocional i cognitiu, i tècniques simbòliques, expressives i creatives per tal de re significar els continguts angoixants i poder integrar l’experiència trobant una via que afavoreixi la salut.

El tractament consta de tres intervencions que es poden fer online o presencialment i estan dirigides tant a adults com a nens i adolescents per tal de pal·liar els efectes adversos que la situació ha generat a nivell psicològic.

Sabem que sota situacions d’estrès el cos té tendència a sostenir la tensió i que quan  podem relaxar-nos és quan apareixen les conseqüències de la situació viscuda. Per això creiem que aquest és un molt bon moment per a tractar el que hem viscut.

Professionals relacionats: