Infermeria integrativa

La infermeria integrativa és una disciplina que centra la seva atenció en les cures de la persona com a ésser amb capacitat per assolir salut.

Els éssers humans són sistemes complets que no es poden separar dels ambients en què viuen, és per això que la feina de la infermera integrativa se centra en l’acompanyament del pacient (independentment de la malaltia que pateixi) i la relació que aquest té amb els diferents àmbits en què conviu.

La infermeria integrativa treballa per afavorir la capacitat innata de l’ésser humà per tenir salut i benestar i utilitza eines que proporciona la natura per tal d’aconseguir-ho. A la vegada es basa en l’evidència científica i compta amb un ventall d’intervencions que van des de modalitats terapèutiques convencionals a altres teràpies complementàries, depenent de les necessitats del pacient.

La infermera integrativa creu en la necessitat de potenciar la salut, benestar i desenvolupament a tots els nivells de la persona i per això també treballa en el seu propi desenvolupament com a ésser humà.

Professionals relacionats: