Homeopatia

El concepte d’Homeopatia, va ser desenvolupat per Samuel Christian Hahnemann, metge i químic alemany, l’any 1808. El terme homeopatia prové del grec homeos (similar) i pathos (malaltia).
L’homeopatia, és un mètode terapèutic que aplica clínicament el fenomen de similitud i utilitza les substàncies medicamentoses a altes dilucions o dosis febles . És una eina terapèutica que ens permet ampliar el camp d’actuació i el maneig de la malaltia, des d’una visió integral del pacient, afavorint la seva homeòstasi.

A través d’una història clínica personalitzada, on es recullen els símptomes de la malaltia, així com les sensacions particulars del pacient, la seva constitució física i psicològica i les seves circumstàncies vitals, s’arriba a l’elecció del medicament que és propi per a aquest pacient. Aquest abordatge integral, a partir de la totalitat dels símptomes i característiques del pacient que el fan únic, ens portarà a la prescripció correcta del medicament. L’Homeopatia, és una medicina personalitzada, que actua afavorint i regulant els mecanismes de sanació que ens són propis, d’una forma eficaç i segura.

Els medicaments homeopàtics amb prou feines tenen reaccions adverses i no s’han descrit interaccions amb altres medicaments, per la qual cosa són molt segurs i fàcilment utilitzables en dones embarassades, nens i pacients poli medicats.

Referències i evidències científiques

Actualment l’Homeopatia és utilitzada en més de 80 països de tot el món i la utilitzen al voltant de 300.000 persones. A Europa, està integrada en els sistemes nacionals de salut en molts països com França, Suïssa, Bèlgica, Alemanya, Anglaterra, etc. A Espanya més de 10.000 metges la utilitzen regularment. Existeixen suficients evidències científiques que avalen el seu ús i que poden consultar-se en aquesta web:
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-faqs/

Pel seu abordatge integratiu, la seva eficàcia i fiabilitat, l’homeopatia és una bona eina que complementant altres teràpies o de forma única, ens ajuda en el maneig de la malaltia.

Professionals relacionats: