Biografia

La nutrició i el metabolisme ja em cridaven l’atenció des que era petita, quan me’n vaig adonar que les meves germanes i jo responíem metabòlicament de manera diferent davant de la mateixa manera de menjar. Encara no ho sabia, però els meus gens eren obesos. Més endavant, vaig corroborar-ho treballant en un centre mèdic on feia estudis metabòlics de calorimetria indirecte.

En acabar els meus estudis de Nutrició a la Universitat vaig entendre que podia saber molta nutrició hospitalària però poc sobre el que jo li dic “nutrició del carrer” i que poc podria ajudar a la gent no hospitalitzada, si no ampliava la meva formació des d’una altre perspectiva.. Així que l’any 2000 em vaig posar a la cerca d’altres opcions de formació per ampliar els meus coneixements i vaig estudiar naturopatia, nutrició ortomolecular i pnie. I a més de corregir el meu SOP, se’m va obrir un món de coneixement i aplicació de la nutrició, a uns camps inimaginables en aquells moments. Entenc la salut com l’equilibri d’un estil de vida on el descans, la gestió de l’estrès, l’alimentació i l’exercici físic són la base per on hem de començar a treballar qualsevol malaltia.

Breu història curricular

● Diplomada en Nutrició i Dietètica por la Universitat de Barcelona.

● Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Vic.

● Màster Oficial en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB, Universitat Illes Balea.

● Postgraduada en Educadora en Diabetis.

● Màster en Nutrició Ortomolecular. Asociació Francesa de Medicina Ortomolecular Montpellier

● Postgrau en PNIE-IL3 UB

● Antropometrista ISAK I (The International Society for the Advancement of Kinanthropometry).

● Nutrició oncològica per l’ICO i l’escola d’infermeria.

● Suport nutricional en el paciente amb càncer. ICO. 30 h

● Autora del llibre Plan Anticáncer. Ed Cupula. Planeta

● Enganxada a la formació per millorar els coneixements i terapèutica nutricional. Formacions varies relacionades amb el budell, microbiota, hormones, oncología… El cos humà encara és un misteri i sempre estarem estudiant!

Formació addicional / Multimèdia

Teràpies relacionades: