Biografia

El meu nom és Gemma Safont i sóc metge psiquiatre.

Ja fa bastants anys, quan exercia la Psiquiatria en el Centre de Salut Mental, vaig començar a adonar-me que l’enfocament que s’està donant actualment en la Medicina convencional és insuficient i està basat en un model farmacocentrista que no té en compte el context de la persona.

Ens trobem davant d’una tendència a “psiquiatritzar” la vida intentant pal·liar amb psicofàrmacs situacions vitals, problemes o estressants externs que haurien de ser abordats des d’una altra perspectiva més humanística i partint de l’origen del malestar. D’altra banda, la malaltia mental s’està tractant sense tenir en compte que hi participen no només el cervell, sinó tot el nostre organisme que està íntimament interconnectat. Actualment, i amb tota l’evidència científica de què ja disposem, no es poden entendre els problemes mentals sense tenir en compte altres sistemes com el sistema immune, l’endocrí o l’intestí amb la seva microbiota.

Des de la premissa que no hi ha salut física sense salut mental, ni salut mental sense salut física, ja que les dues entitats són indissolubles, em vaig interessar inicialment per la nutrició, i posteriorment vaig realitzar el postgrau en Psiconeuroimmunologia clínica i evidència científica, i aquest va ser un punt d’inflexió, no només a nivell professional, sinó també a nivell personal. Vaig instaurar en la meva vida i en el meu dia a dia uns hàbits de vida que m’han fet créixer i sentir-me millor en tots els nivells, i això també intento traslladar-lo al meu entorn. Des de llavors no he deixat d’estudiar i les meves ganes d’aprendre, a mesura que vaig coneixent coses noves, no deixen d’augmentar exponencialment.

Crec en el model biopsicosocial i realitzo el maneig del pacient mitjançant una psiquiatria amb mirada holística, que té en compte tant el funcionament de l’organisme d’una forma global, com l’entorn i les circumstàncies de cada subjecte. Promoc la salut física i mental mitjançant uns hàbits de vida saludables, des d’una perspectiva evolutiva. Utilitzo la nutrició, l’exercici físic, la gestió de l’estrès, la sincronització de bioritmes, la suplementació basada en evidència científica i la psicofarmacologia en cas necessari com a eines a individualitzar i complementar en cada pacient des d’una visió sempre personalitzada, alhora que holística i integradora, amb la participació activa del pacient com a part indispensable per a la millora del seu procés.

Breu Història Curricular

● Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona l’any 2000. Especialista en Psiquiatria via MIR a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

● Especialista Universitària en Psiquiatria Forense per la UNED. Postgrau Expert Universitari en Psiconeuroimmunologia Clínica i Evidència Científica a Regenera, per la EFHRE International University.

● Curs en Nutrició Clínica Avançada a l’Institut de Ciències de Nutrició i Salut ICNS.

● Durant 9 anys vaig exercir com a psiquiatre en el Centre de Salut Mental d’Adults de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, adquirint una àmplia formació en Psiquiatria comunitària i en l’avaluació, tractament i seguiment del trastorn mental comú i del trastorn mental greu.

● Des 2014 desenvolupo meva activitat assistencial a la Unitat d’Hospitalització d’Aguts de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, on ocupo el càrrec de psiquiatre adjunt. Paral·lelament, he exercit en consulta privada a Barcelona.

● Compagino l’activitat assistencial amb l’activitat docent i investigadora. Sóc professora associada mèdica de la Universitat de Barcelona i del Màster de Psiconeuroimmunologia de Regenera University.

● Sóc investigadora adscrita a el grup G04 d’esquizofrènia de l’CIBERSAM.

● Autora de llibres, capítols de llibres i d’articles d’investigació en revistes internacionals de l’especialitat. He participat com a ponent en nombrosos congressos i jornades i he realitzat conferències divulgatives sobre salut mental.

Formació addicional/ Multimèdia

Teràpies relacionades: