Equip

El nostre equip compta amb professionals del més alt nivell, especialistes d’àmplia experiència tant en la medicina convencional com en la seva integració amb les teràpies complementàries validades científicament. Treballem amb un enfocament multidisciplinari i sessions mèdic-científiques periòdiques d’equip, on es revisen i coordinen els tractaments.