Acupuntura

L’acupuntura és un mètode terapèutic de la Medicina Tradicional Xinesa, que mitjançant la inserció de fines agulles en punts estratègics, tracta diferents desequilibris del cos i la ment.

La Medicina Tradicional Xinesa (MTC) es va originar fa milers d’anys i ha perdurat al llarg de la història. Actualment, l’acupuntura, compta amb clares evidències científiques. Importants recerques en el camp de la neurofisiologia permeten aportar hipòtesi al seu mecanisme d’acció.

La MTC considera que el cos humà està regit per les mateixes lleis que la naturalesa, amb la qual comparteix la mateixa energia. Aquesta energia, està representada en el cos pels meridians, canals energètics que recorren tot el cos i que contenen diferents punts molt ben localitzats, anomenats punts d’acupuntura. Sobre ells es treballa (amb diferents tècniques: agulla, moxa, ventoses..) amb l’objectiu de restablir el flux i equilibri de l’energia.

Per tractar correctament a la persona, cal fer un bon diagnòstic (segons la MTC) en el qual es determinaran els punts a treballar. Per a això es realitza una entrevista exhaustiva, per entendre quina és la causa del desequilibri i plantejar un tractament. En el procés s’observen i valoren els signes i símptomes de la persona tant físics com psíquics, l’edat, l’entorn en el que viu (clima, estació..), etc. És de gran importància l’observació de la llengua i el pols, així com els senyals de calor, fred, excés, buit, entre d’altres.

Mitjançant aquesta tècnica, podem ajudar a millorar diferents desequilibris del cos i la ment com poden ser: problemes digestius (males digestions, restrenyiment, diarrea…), problemes en l’aparell reproductor (menstruacions irregulars o doloroses, dificultat en l’embaràs, ..), desequilibris en el sistema nerviós (insomni, ansietat,…), maldecaps, marejos, dolors a nivell múscul-esquelètic, entre molts d’altres.

Professionals relacionats: